De Coevorder Grachtenloop stopt in de huidige vorm. De Grachtenloop vond altijd plaats op de eerste zondag van juli of de laatste zondag van juni. De Coevorder Grachtenloop heeft veertien succesvolle edities beleefd. De start was in 2004. In 2015 en 2019 werd het evenement afgelast vanwege extreme hitte, in 2020 en 2021 kon de hardloopwedstrijd niet doorgaan vanwege corona.

Het afgelopen jaar hebben wij wel een alternatieve loop tijdens de Ganzenmarkt georganiseerd. Dit concept (echt een recreatieve loop zonder tijdswaarneming) is goed ontvangen, mede ook omdat het een onderdeel was van een groter evenement. Dermate goed dat loopgroep CoDaC voornemens is dit verder met de Ganzenmarktcommissie te gaan oppakken. Hiervoor hoeft geen aparte stichting te bestaan. Daarom is besloten om onze stichting op te heffen en onze reserve te besteden aan een goed doel.

De Grachtenloop is ontstaan als een initiatief van Rotaryclub Coevorden. Vanaf het begin is samengewerkt met Codac, die later het stokje overnam. Rotary is altijd betrokken gebleven bij het evenement. Rotary heeft bovendien in 1998 het Rudie Zwols Fonds opgericht, dat al vele jaren op eigen benen staat. In dit licht is besloten het geld over te dragen aan het Rudie Zwols Fonds. De cheque werd woensdag 23 maart op de Markt overhandigd aan scheidend voorzitter Sijke Dijkstra en inkomend voorzitter Bart Gehasse. Miss Ganzenhoedster Yenah Sanli, Mini-Miss Ganzenhoedster Eden Dost en Mini-Mister Ganzenhoeder Jurrian Toussaint reikten de cheque uit. Het ging om het forse bedrag van 5750 euro. “Daarmee kunnen we weer heel wat voor kinderen doen”, aldus Sijke Dijkstra.

Het Rudie Zwols Fonds richt zich op hulp aan kinderen, die het moeilijk hebben. Het uitgangspunt is, dat kinderen moeten kunnen meedoen in de maatschappij met sport, cultuur en school. Het fonds levert daaraan bijdragen.

Rest ons hierbij alle deelnemers, sponsoren en vrijwilligers te bedanken voor hun deelname en inzet in de afgelopen jaren!

Wij wensen een ieder nog heel veel hardloop- en wandelplezier toe.