Tijdens de Grachten- Ganzenloop worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt om verslag te doen van het evenement. Door uw deelname stemt u hiermee in. Mocht u toch bezwaar hebben dan kunt u dat aangeven bij de registratiebalie.